ЀЗЕРЕН

ЀЗЕРЕН, ‑рна, ‑рно, мн. ‑рни, прил. Който се отнася до езеро. Откъм езерото духаше студен вятър. Той бърнеше незамръзналата още езерна вода. З. Сребров, Избр. разк., 117. Думите леко и несетно се плъзгаха по моето съзнание.. Сякаш бяха бързокрили ластовички, докосващи с гърдите си спокойна езерна повърхнина. Хр. Смирненски, Съч. III, 225. Морската вода е солена и горчива; а речната и езерната е сладка. Д. Манчев, БЕ II, 18. Прохлада езерна полъхва — / олеква огнесипещ ден. Ив. Карановски, МП, 20. Езерна риба. Езерно дъно.

Езерна река. Геогр. Река, която изтича от езеро или протича през едно или няколко езера.

Списък на думите по буква