ЀЗЕРНОСТ

ЀЗЕРНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Спец. Наличие на езера и язовири в дадена водосборна област.

Списък на думите по буква