ЀЗЕРОВ

ЀЗЕРОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Диал. Езерен; езерски. Най си дойде сам татарче, / сам татарче йот Татарско / .. / та си разби Будим-града, / Будим-града, Цариграда, / та потече бистра вода, / бистра вода езерова. Нар. пес., СбВСтТ, 759.

Списък на думите по буква