ЀЗЕРЧЕ

ЀЗЕРЧЕ, мн. ‑та, ср. Диал. Умал. от езеро; езерце. Гълъбче ми вода пие / на езерче неначето. Нар. пес., СбАИ, 29.

Списък на думите по буква