ЕЗИКОВЀД

ЕЗИКОВЀД м. Учен, специалист по езикознание; лингвист. Гръцките историци и писатели.. са назовавали Стара планина Аемон.. Около тази дума между езиковедите има голям спор. Й. Радичков и др., ГСП, 5. Ст. Л. Костов беше учен етнограф и езиковед, вещ познавач на бита на българския селянин и работник — еснафин. Т, 1954, кн. 4, 12. Много езиковеди считат волапюк за първия изкуствен език. К, 1963, кн. 8, 37.

— От рус. языковед.

Списък на думите по буква