ЕЗИКОВЕДЀНИЕ

ЕЗИКОВЕДЀНИЕ, мн. няма, ср. Остар. Книж. Езикознание. Преимуществата, които биха произтекли от нея за народното образование на сичките славенски населения.. и най-подир за самото изучение на славенското езиковединие, — са тъй очевидни. Ч, 1875, кн. 5, 200-201.

— От рус. языковедение. Друга форма: язиковедѐние.

Списък на думите по буква