ЕЗИКОВЀДСКИ

ЕЗИКОВЀДСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Който се отнася до езиковед и до езиковедение. Езиковедски изследвания. Езиковедска наука.

— Друга остар. книж. форма: язиковѐдски.

Списък на думите по буква