ЕЗИКОВЀДСТВО

ЕЗИКОВЀДСТВО, мн. няма, ср. Остар. Книж. Езикознание.

— Друга форма: язиковѐдство.

Списък на думите по буква