ЕЗЍКОВО

ЕЗЍКОВО. Нареч. от езиков2. Пенов, познавайки добре народната поезия, избираше по-добри приказки и стихотворения, а Елин Пелин ги дообработваше езиково. М. Герасков, Сб??СЕП, 161.

ЕЗЍКОВО

ЕЗЍКОВО-. Първа съставна част на сложни думи със значение: който се отнася до език2, напр.: езиково-граматичен, езиково-стилен, езиково-мисловен и др.

— Друга (остар.) форма: язѝково-.

Списък на думите по буква