ЕЗО̀ПОВ

ЕЗО̀ПОВ, ‑а, ‑о, мн. ‑и. Прил. от Езоп, известен древногръцки баснописец. Езопови басни. Езопов маниер на писане.

Езопов език. Книж. Езоповски език.

— От гр. собств.

Списък на думите по буква