ЕЗОТЕРЍЗЪМ

ЕЗОТЕРЍЗЪМ, ‑змът, ‑зма, мн. няма, м. 1. Рел. Филос. Религиозна или окултна норма, която забранява да се разкриват пред непосветени тайните извори на вярата и знанието.

2. Рел. Тайно знание, обикн. за мистични учения, тайнствени религиозни обреди, магическа заклинания и др., което е достъпно за ограничен, тесен кръг от посветени. Противоп. екзотеризъм.

3. Разш. Книж. Знание, което е предназначено за тесен кръг хора, което е разбираемо само от специалисти.

— От гр. Tущфесйкьт през фр. èsotèrisme.

Списък на думите по буква