ЕЗОФА̀Г

ЕЗОФА̀Г, мн. ‑зи, м. Анат. Хранопровод.

— От гр. пrупцЬшпт през лат. oesophagus.

Списък на думите по буква