ЕЙС

ЕЙС междум. Диал. 1. Вик за подканване на впрегнато говедо да върви надясно (Н. Геров, РБЯд). Противоп. ча.

2. Вик за подканване на впрегнато говедо да върви напред. Наредихме всичко, завързах въже на стожера, впрегнах кравата и юнеца, отчупих вършина от дървеника и се провикнах като другите вършачи: — Хайде, Лисо, ейс, Бигача… Кр. Григоров, ОНУ, 48.

Един на ейс, друг на ча. Диал. Несъгласно, на противоположни страни (Ст. Младенов, БТР).

Списък на думите по буква