ЀКАВСКИ

ЀКАВСКИ, ‑а, ‑о, мн. ‑и, прил. Езикозн. Екав. Противоп. якавски. Югозападните български говори са отчасти в екавската, отчасти в якавската област.

Списък на думите по буква