ЀКАМ

ЀКАМ, ‑аш, несв., непрех. Езикозн. Произнасям старобългарската гласна ят (ý) като e, напр. бел, голем, хлеб. Противоп. якам. Българите от западнобългарските диалектни области екат.

Списък на думите по буква