ЀКАНЕ

ЀКАНЕ ср. Езикозн. Отгл. същ. от екам. Противоп. якане. Екането е характерно за западнобългарските говори.

Списък на думите по буква