ЕКАРИСА̀Ж

ЕКАРИСА̀Ж м. Спец. 1. Преработване чрез изгаряне на животински трупове или негодни за консумация месо, месни продукти, кости, при което се получават необходими за индустрията и стопанството продукти

(технически мазнини, месокостно брашно и др.). Развалените колбаси били изпратени за екарисаж.

2. Сграда, в която се извършва това преработване. В много окръжни градове в нашата страна са построени екарисажи.

3. Предприятие за тази преработка. По-късно [Н. Вапцаров] работи като техник в държавния екарисаж при сравнително по-добри условия. Лит. ХI кл, 273.

— Фр. quarrissage.

Списък на думите по буква