ЕКАРИСА̀ЖЕН

ЕКАРИСА̀ЖЕН, ‑жна, ‑жно, мн. ‑жни, прил. Спец. Който се отнася до екарисаж. Реорганизира се и се разшири ветеринарно-санитарната организация и рязко се засили клиничният контрол. Разраства се екарисажното дело. ЗФ, 1971, бр. 27, 3.

Списък на думите по буква