ЕКВАДО̀РКА

ЕКВАДО̀РКА ж. Жена от основното население на Еквадор.

Списък на думите по буква