ЀКВАНЕ

ЀКВАНЕ ср. Отгл. същ. от еквам.

Списък на думите по буква