ЕКВАТОРИА̀ЛЕН

ЕКВАТОРИА̀ЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Геогр. Който се отнася до екватора; екваторен, екваторски. Прииждаше Нил, мътен и неспокоен. Прииждаше, и водите му, набъбнали от екваториалните дъждове, се мятаха с ропот между зелените клещи на бреговете. Г. Готев, ПШ, 30. Нашите кораби се движеха все по-далеч и по-далеч на юг. Една зона се сменяше с друга, пасатът се смени с екваториалното безветрие. Д. Богданов, ТА, 70. Ранната екваториална нощ се спусна бързо като граблива птица. К, 1963, кн. 1, 23. Над нас жаркото екваториално слънце сипе лъчите си над саваната. △ Екваториални горещини.

◊ Екваториална гора. Бот. Вечнозелена, обикн. преплетена с много лиани гора в зоната на екватора, която се характеризира с изключително разнообразни и ценни растителни видове. Поради постоянната висока температура и обилните валежи там [в екваториалната зона] виреят вечнозелените екваториални гори. Геогр. VIII кл, 1958, 123. Екваториална зона (област); екваториален пояс. Геогр. Зоната, разположена между екватора и северния и южния тропически пояс, която се характеризира с равномерна през цялата година горещина и влажен климат. Последна е екваториалната зонана затишие и урагани, на голяма облачност и обилни дъждове. Д. Богданов, ТА, 29. Разкошна растителност обхваща значителни пространства в екваториалните области на Земята. К, 1963, кн. 2, 1. В екваториалните области нощта настъпва внезапно. К, 1963, кн. 3, 5. Върху земите от екваториалния пояс може да бъде изградена голяма оранжерия под открито небе, която да опасва цялото земно кълбо, и там да се отглеждат банани и други плодове. ОФ, 1950, бр. 1902, 4. Екваториален климат. Спец. Климатът в екваториалната зона, който се характеризира с високи средни годишни температури (от 24 до 28°), с обилни, поройни валежи и с почти постоянно безветрие. Климатът в този пояс е екваториален. На екватора денят винаги е равен на нощта. Слънцето изгрява в 6 часа сутринта и залязва в 6 часа вечерта. Геогр. V кл, 64. Екваториални координати. Астрон. Координати, които определят положението на небесните светила спрямо плоскостта на небесния екватор и точката на пролетното равноденствие. Ако нанесем върху един глобус в течение на една година положението на Слънцето според неговите всекидневни екваториални координати, ще видим, че всички тези точки ще се слеят в една затворена линия — една голяма окръжност. Г. Томалевски, АН, 98. Екваториални течения. Спец. Система от течения в приекваториалните области на океаните, които се образуват под въздействието на пасатите. Плаването се облекчава поради обширното екваториално течение, което, като карано от пасатните ветрове, стреми се към запад със забележителна правилност. С. Бобчев, ПОС (превод), 316.

Списък на думите по буква