ЕКВИВАЛЀНТЕН

ЕКВИВАЛЀНТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. Книж. Равностоен, равносилен, равнозначен. — Значи вий искате личности, еквивалентни на вашите идеи? .. — Собствено, вашите идеи са и мои. Й. Йовков, ПГ, 211. Трансформиран в електрическа енергия, един г уран-235 е еквивалентен на 20 000 киловатчаса. Ц. Цанев, АЧ, 19.

Еквивалентно тегло. Хим. Отношението на атомното тегло на химическия елемент към неговата валентност. Ако атомното тегло на един елемент се раздели на валентността му, получава се неговото еквивалентно тегло. Хим. ХI кл, 1965, 16. Еквивалентни уравнения. Мат. Уравнения или системи от уравнения, на които множествата от решенията съвпадат; равносилни уравнения.

Списък на думите по буква