ЕКВИВАЛЀНТНО

ЕКВИВАЛЀНТНО. Книж. Нареч. от еквивалентен; равностойно, равносилно, равнозначно.

Списък на думите по буква