ЕКВИВАЛЀНТНОСТ

ЕКВИВАЛЀНТНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Спец. Отвл. същ. от еквивалентен. На следната беседа ни разказа за еквивалентността на масата и енергията. П. Вежинов, ЗНН, 45.

Списък на думите по буква