ЕКВИЛИНЕА̀РНОСТ

ЕКВИЛИНЕА̀РНОСТ, ‑тта̀, мн. няма, ж. Литер. За преводно стихотворение — изискване да се спазва броят и редът на стиховете, както са в оригинала.

— От лат. aquuis 'равен' + linea 'черта, ред'.

Списък на думите по буква