ЕКЗА̀КТЕН

ЕКЗА̀КТЕН, ‑тна, ‑тно, мн. ‑тни, прил. Книж. Точен. — Да сте забелязали някоя неизправност? Протей [роботът] държеше ли се нормално? — Какво говорите! Идеален! Екзактен! Св. Златарев, БФ, 329. Аз лично не вярвам на резултатите на най-екзактния експеримент. Вселена 70, 20. Идеалната наука е рожба на новото време, на екзактните изисквания на нашия разум. Ас. Златаров, Избр. съч. III, 352. Екзактна мисъл. Екзактна наука.

— От лат. exactus през фр. exact.

Списък на думите по буква