ЕКЗАЛТИРАНО

ЕКЗАЛТИРАНО. Книж. Нареч. от екзалтиран. — И с кого ще се бием? С турците или със сърбите? — И ти ли ще се биеш, бре хлапако — наведе се Недялка и перна сина си по бузата. Филип вдигна свитите си юмруци нагоре, разтресе ги и извика екзалтирано: — Их, мамо, то ще е цяло приключение! В. Геновска, СГ, 322. Както винаги, тя слушаше много внимателно, даже екзалтирано. Милата, добра малка Елза умееше понякога да се екзалтира истински. П. Вежинов, СП, 142. Танците и игрите запълват голяма част от свободното време на пигмеите. Под звуците на барабана те танцуват екзалтирано до късно през нощта, като влагат цялото си същество в танца. ВН, 1960, бр. 2707, 4. В храма имаше само една жена, която се молеше екзалтирано.

Списък на думите по буква