ЕКЗА̀МЕН

ЕКЗА̀МЕН м. Остар. Книж. Изпит. — Антонио, кажи му да дойде други път, сега отивам на екзамена — каза професорът. Ив. Вазов, ЗП, 6. За да дадеме някое понятие за успехите, които са достигнати от учениците, ние ще да приведеме няколко въпроса, които са биле решени от учениците и от ученичките във времето на годишния екзамен. Знан., 1875, бр. 20-21, 322. Сякаш че демонът на този същи век, който са казува векът на цивилизацията и на човеческия прогрес, пожела да тури на екзамен своите деца — ученици — народите. НБ, 1876, бр. 28, 109.

— Лат. examen през фр. examen или рус. экзамен.

Списък на думите по буква