ЕКЗАМИНА̀ТОРКА

ЕКЗАМИНА̀ТОРКА ж. Остар. Книж. Жена екзаминатор.

Списък на думите по буква