ЕКЗАРХА̀Т

ЕКЗАРХА̀Т м. Църк. Истор. Област, управлявана в църковно отношение от екзарх. Патриархът е съставил нова смесена комисия, която ще да определи границите на българския екзархат. С, 1872, бр. 40, 313.

— Вер. рус. экзархат.

Списък на думите по буква