ЕКЗАРХИА̀ЛЕН

ЕКЗАРХИА̀ЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Църк. Истор. Екзархийски. Според решението на екзархиалния съвет и на нашия св. синод екзархът е изпроводил едно призователно писмо до Кръстовича. Хр. Ботев, Съч. 1929, 261-262.

Списък на думите по буква