ЕКЗЕКУТЍВНО

ЕКЗЕКУТЍВНО. Юрид. Нареч. от екзекутивен (във 2 знач.). — Слушай! Министърът на финансите е издал заповед данъците да се събират ек-зе-ку-тивно от състоятелните данъкоплатци... Г. Караславов, Избр. съч. II, 277.

Списък на думите по буква