ЕКЗЕКУТЍРАМ

ЕКЗЕКУТЍРАМ, ‑аш, несв. и св., прех. Книж. Изпълнявам смъртна присъда. Явно беше, че напредването на Червената армия плаши и озлобява фашистките управници в България. В това озлобление те можеха да екзекутират и всички ония "смъртници", които отдавна чакат реда си и които вече претръпнаха от дългото чакане. Г. Караславов, Т, 100. — Вие сте изплашен. Русите могат да дойдат в Берлин, преди да сте успели да екзекутирате затворниците. В. Геновска, ПЮФ, 151.

2. Юрид. Изпълнявам решение на съд или постановление на закон. екзекутирам се страд. Каулбарс .. прямо заповядваше. След като бе настоял на 14 октомври да не се екзекутират арестуваните офицери, на 16-ти той вече изискваше направо тяхното освобождение. С. Радев, ССБ II, 387.

— От нем. executieren от лат.

Списък на думите по буква