ЕКЗЕМПЛЯ̀Р

ЕКЗЕМПЛЯ̀Р м. 1. Отделен брой от печатно произведение или от писмен текст. Той сега носеше десетина екземпляра от поемата си. Ив. Вазов, Съч. VI, 41. В тази библиотека има няколко хиляди тома избрани книги, някои от които са редки библиографски екземпляри. Г. Караславов, Избр. съч. III, 227. — Ами ето, в моя акт е казано всичко! Разбира се, аз ще го обработя още малко и тогава ще го препиша и ще ви дам един чист екземпляр. Ст. Даскалов, СЛ, 473. Вечерта Кети написа под негова диктовка ново изложение и го размножи в осем екземпляра. Н. Каралиева, Н, 71. Същата тази вечер направихме с чичо Стойне "опис на имуществото" в два "еднообразно съставени екземпляра". А. Гуляшки, ЗР, 151. Циклостилни екземпляри.

2. Обикн. за животни, птици, растения и др. — отделен представител на дадена порода, вид, разновидност. — Скотовъдството .. не го разбирате: вие не произвеждате редки екземпляри, които хем ще са ви гордост, хем ще се продават на пазаря на произволно големи цени като майки и разплодници. О. Василев, Т, 98. За голямата ловджийска вечеринка .. се правеха усилени приготовления .. На нея щеше да се разиграва лотария на последните останали екземпляри от полезния дивеч в отечеството, за избиването на които бяха поканени всички сдружени ловци. Елин Пелин, Съч. IV, 234. — На какво се мерехте, Павлович? Трябва да е било нещо ценно, рядко? — На ястреб. Един великолепен екземпляр. Н. Попфилипов, РЛ, 121. Над върховете се вият разни видове орли, между които — царският орел .., величествена птица, от която няколко екземпляра се намират в зоологическата градина в София. Ив. Вазов, Съч. ХV, 59. Спряхме .., за да разгледаме аквариума. В него са събрани интересни екземпляри на морската фауна — акули, крилати риби с пера като у птиците .. и др. Ек. Мечкова, СМ, 9-10. За хербаризиране се ползуват нормално развити и не много едри екземпляри [растения]. Д. Воденичаров и др., ЕБ, 17.

3. Прен. Ирон. За човек, който се отличава с някакви особени качества, прояви. Досега не му се беше случвало да разговаря с такъв екземпляр от булевардите, облечен в тъмносини ковбойски панталони. Г. Крумов, Т, 39. Както си тичах, аз настигнах един екземпляр, който с пистолет в ръка гонеше гологлав мъж. А. Гуляшки, ЗР, 202. Край мене се присламчва един екземпляр. Съвършен тип на хитрец. Б. Шивачев, ПЮА, 65. Ходжата ни идва на гости... Рядък екземпляр в този край. Б. Несторов, СР, 71. — Познавам и генерала, и капитана .. — Къде се запозна с тия екземпляри? Д. Кисьов, Щ, 151.

— От лат. exemplar 'копие, препис; оригинал' през нем. Exemplar и рус. экземпляр. — Друга (остар.) форма: екземпла̀р. — Заветът на В. Евстатиев .., 1849.

Списък на думите по буква