ЕКЗИСТЕНЦИА̀ЛЕН

ЕКЗИСТЕНЦИА̀ЛЕН, ‑лна, ‑лно, мн. ‑лни, прил. Книж. Който се отнася до съществуването на човека, който е важен за съществуването на човека. Валери Петров е винаги облагодетелствуван от живота, непознаващ екзистенциални сътресения от рода на това да изгубиш майка си на осем годишна възраст. З. Петров, Съвр., 1975, кн. 2, 69.Досегашните [самоубийци] обикновено доказваха, че са слаби личности, неустойчиви характери, жертви на обстоятелствата и други такива екзистенциални баналности. М. Иванов, ТЛ, 4. В най-новия му романа са поставени вечните екзистенциални проблеми — за смисъла на живота, за цената на оцеляването.

— От фр. existentiel.

Списък на думите по буква