ЕКЗИСТЕНЦИАЛЍЗЪМ

ЕКЗИСТЕНЦИАЛЍЗЪМ, ‑змът, ‑зма, мн. няма, м. 1. Филос. Направление във философията, естетиката и литературата от 20-те години на ХХ в., според което животът, съществуването е предпоставка за материалното и духовното битие и човекът трябва да го използва за своето развитие. Професор Карл Ясперс е един от най-изтъкнатите философи на нашето време, създател на твърде разпространеното на Запад идеалистическо философско направление, известно под името екзистенциализъм. Пл, 1969, кн. 23, 80.

2. Литер. Литературно течение от средата на ХХ в., в което се прокарва идеята за безперспективността на съществуването. Какво ни помагат Жан Пол Сартър и Пикасо?

.. Какво общо има материализмът с екзистенциализма? Ал. Гетман и др., СБ, 157.

— От фр. existentialisme.

Списък на думите по буква