ЕКЗИСТЀНЦИЯ

ЕКЗИСТЀНЦИЯ ж. Филос. Литер. Съществуване. — Известно е .., че като философия на съществуванието той [екзистенциализмът] открива неразчленената цялост на субекта именно в понятието екзистенция. Ив. Сарандев, ЕС, 123-124.

— От лат. existentia.

Списък на думите по буква