ЕКЗИСТЕНЦМЍНИМУМ

ЕКЗИСТЕНЦ-МЍНИМУМ м. Книж. Най-малкото средства, с които човек може да преживява. Доходът бе по-нисък от официално обявения екзистенц-минимум.

— От лат. existentia 'съществуване' + minimum през нем. existenzminimum.

Списък на думите по буква