ЕКЗО

ЕКЗО-. Първа съставна част на сложни думи със значение: външен, извън нещо, напр.: екзодерма, екзогенен и др.

— От гр. Vζω 'вън'.

Списък на думите по буква