ЕКЗО̀Д

ЕКЗО̀Д м. Литер. Четвърта и последна част в античната гръцка трагедия, в която се съдържа развръзката. Последният епизод [ на старогръцката трагедия] носи име екзод, което ще рече изход. БР, 1931, кн. 4-5, 145.

— От гр. Vζωδος 'изход'. — Друга форма: ексо̀д.

Списък на думите по буква