ЕКЗОСФЀРА

ЕКЗОСФЀРА ж. Спец. Най-външният слой на атмосферата, започващ на височина над няколкостотин километра, в който газовите молекули се движат с огромна скорост и се разсейват в космическото пространство. Атмосферата се дели на тропосфера, стратосфера, мезосфера, термосфера.. и екзосфера. Л. Манолов, РА, 7.

Списък на думите по буква