ЕКЗОТЕРЍЗЪМ

ЕКЗОТЕРЍЗЪМ, ‑змът, ‑зма, мн. няма, м. Рел. Знание за мистични учения, тайнствени религиозни обреди и под., което е достъпно за широк кръг хора, за непосветени. Противоп. езотеризъм. // Разш. Книж. Знание, което е предназначено за широк кръг хора, което е разбираемо и за неспециалисти.

— От гр. Tощфесйкьт ’всеобщоразбираем, популярен’ през фр. èxoterismè.

Списък на думите по буква