ЕКЗО̀ТИ

ЕКЗО̀ТИ обикн. мн. Спец. Растения и животни от чуждоземен произход, които не са характерни за местната флора и фауна. Българската флора е тъй богата, че не трябва да се обогатява чрез внедряване на екзоти, а самата тя може и трябва да стане неизчерпаем източник за създаване на декоративни сортове. Н. Виходцевски, НЕР, 45. Червеният дъб и видовете бяла акация, които се отглеждат у нас, са екзоти.

— От гр. Tζωτικ}ς 'чужд, чуждоземен'.

Списък на думите по буква