ЕКЗОТЍЧНО

ЕКЗОТЍЧНО. Книж. Нареч. от екзотичен. Смъкна меките книжни обвивки на два портокала, разряза ги. Екзотично сладкият им аромат я накара да въздъхне. Л. Дилов, ПБД, 50-51. В маска той напомняше на мавър: .. екзотично едрите устни, високото чело .., античният профил му придаваха хубостта на човек, който беше намерил своето призвание в служба на едно от най-старите изкуства — театъра. Т, 1954, кн. 10, 31.

Списък на думите по буква