ЕКЍП

ЕКЍП м. Събир. 1. Спорт. Състезателна група от определен брой спортисти, упражняващи един и същ спорт. В екипа за надбягване с обръчи бяхме четирима. П. Славински, МСК, 21. Днес се произведоха гребни състезания. Спечели екипът на Тутракан. ОФ, 1950, бр. 1824, 4. За екип победител от похода ще бъде обявен този, който покаже най-много качества на издържливост. ОФ, 1949, бр. 1499, 4. Колоездачен екип.

2. Разш. Група от хора, които извършват една обща работа или имат еднаква задача. Все поради страстта да пътува в далечни страни, .. да проучи и други хора той [Минков] бе включен в чиновническия екип на

новооткритото българско посолство в Токио. Г. Караславов, БП, 312. Точно в осем и тридесет и пет сутринта екип от трима бодри и жизнерадостни лекари застана пред операционната маса. М. Иванов, Д, 6. Болничната линейка заедно с операционния екип, тръгна веднага от града. ВН, 1964, бр. 3886, 2. Изследователският екип се състоял от геолози, бактериолози и биохимици. ВН, 1959, бр. 2471, 4. Екипът от ръководни хора на Конгреса беше пъстър и разнороден. Т. Кюранов, АП, 45. Телевизионен екип. Редакционен екип. Правителствен екип.

3. Облекло и принадлежности за различни видове спорт, туризъм, войскови части, работни групи и др.; екипировка. В светлосиния екип Светла изглеждаше още по-стройна и по-хубава. А. Мандаджиев, ОШ, 44. Трябваше да се признае, че момчетата от другата махала бяха по-находчиви и по-добри футболисти. Ето и за днешния мач те пристигнаха с изненада: всички си бяха намерили еднообразен екип, а гърдите си бяха закичили с малки букетчета — маргаритка и листо от здравец. П. Проданов, С, 69-70. Добре съм се наспал през нощта в хижата на профсъюзите и съм вече в пълния си въдичарски екип. Д. Калфов, ИТШ, 139. Нови групи средношколци, облечени в пъстри спортни екипи, рисуват инициалите на републиканския физкултурен комплекс ГТО. ОФ, 1949, бр. 1484, 4. Туристически екип.

— Фр. quipe.

Списък на думите по буква