ЕКИПА̀Ж

ЕКИПА̀Ж м. Събир. 1. Личният състав, обслужващ кораб, самолет, космически кораб, танк, самоходно оръдие и др. Моряците от строения екипаж гледаха упорито към града. Д. Добревски, БКН, 37. Към края на юни близо до село Сърногор падна голям боен самолет .. Няколко души от екипажа загинаха, повечето от хората се спасиха с парашути. К. Ламбрев, СП, 239. Встрани танкистите сваляха зелените клонки от танковете си. Гласът на майор Гюнбабов, който даваше нареждане на екипажите да заемат местата си, идваше някак сух и неприятен. Ив. Мартинов, ДТ, 173. Разбраха едно — .. зачисляват ги в школата за командири на танкови екипажи. НА, 1959, бр. 3439, 3. Екипажите на две самоходни оръдия .. се хвърлиха в решителен щурм за селото. НА, 1959, бр. 3437, 4. Островитянете желале да заслепат своя гостенин с гостоприемството си, да завладеят кораба му и да избият екипажа му. Знан., 1873, бр. 22-23, 341. Екипаж на космически кораб. Екипаж на тежка строителна машина.

2. Луксозна открита или закрита кола (каляска, карета, файтон и др.) заедно с конете и прислугата. Малко преди определения час Раковски се пристегна в червения мундир .. и се качи на файтона. Гвардейците възседнаха конете си и екипажът се понесе покрай "Свети Марко" и Батал джамеси към двореца. Ст. Дичев, ЗС I, 224. Държи ръката ѝ в своята и ѝ разказва — за чудното щастие, което ги чака, за разкошните екипажи, които през тъмната гора ги отвеждат във вълшебния замък Сориа-Мора... Й. Йовков, Разк. I, 182. Една заран блестящий екипаж се запрел вскрай церква Святаго креста — Една госпожа, облечена просто, но со вкусом, излязла из него и тръгнала към улица Пуассонери. С. Радулов, ГМП (превод), 178. Бездомници вчерашни днес имат / великолепни, скъпи екипажи, / с коне арабски. Ст. Михайловски, Мис., 1896, кн. 3-4, 180.

— Фр. quipage. — С. Радулов, Галерея из Монтионовски премии (превод), 1857.

Списък на думите по буква