ЕКИПЍРАМ

ЕКИПЍРАМ, ‑аш, несв. и св., прех. 1. Снабдявам някого с подходящи за определена цел дрехи, обувки или със специален костюм и други необходими принадлежности. При голям ентусиазъм била екипирана чета в самия Кукуш. Н. Ферманджиев, РХ, 132.

2. Подготвям и снабдявам някого или нещо с всичко, което е необходимо, за да изпълни своето предназначение. — Франсоаз .., необходимо е да се направи запис на един разговор .. — Къде? — В хотел "Сен Лазар" .. — Добре. Ще екипираме още днес стаята. Б. Райнов, ГН, 125-126. Железничарите и тук са на крак. Те поемат и изпращат бързо всеки влак, екипират локомотива с вода и с въглища. ВН, 1961, бр. 3096, 2. Екипират цеховете с нова техника. екипирам се IСтрад. от екипирам. Маневрените локомотиви в ж.п. гари всяко дежурство влизат в депото, за да се екипират с въглища и масла. ВН, 1960, бр. 2661, 1. II. Възвр. от екипирам (в 1 знач.). Екипирах се и се стегнах за път. Сл. Трънски, Н, 32. С една дума, така се екипира, така се стегна и докара, че веднага можеше да се вземе за най-опасния изтребител на полезния дивеч. Д. Калфов, Избр. разк., 198. Бяха донесли мрежите, навити на колове .., а един млад мъж, навярно още нов ловец, бе се екипирал като за лов — с нова двуцевка на рамо и едно чернокафяво куче. Г. Мишев, ЕП, 92.

Списък на думите по буква