ЕКИПЍРАНЕ

ЕКИПЍРАНЕ ср. Отгл. същ. от екипирам и от екипирам се; екипировка. Екипиране на вагонния парк. Екипиране на алпинисти.

Списък на думите по буква