ЕКИПИРО̀ВКА

ЕКИПИРО̀ВКА ж. 1. Снабдяване на някого или нещо с всичко, което е необходимо, за да изпълни своето предназначение; екипиране. Екипировката на къмпинга бе завършена за няколко дни.

2.Всичко, което е необходимо за обзавеждане на нещо, за да изпълни своето предназначение. Всеки метър укрепвахме здраво, преди да започнем втория, при нас винаги имаше резерв от специални подпори, от спасителна екипировка, балон с кислород. А. Гуляшки, ДМС, 97. Технологическа екипировка. Индустриална екипировка. Инструментална екипировка.

3. Събир. Специални дрехи, обувки и други принадлежности за спорт, туризъм, за войскови части, работни групи и др.; екип. И сега в съзнанието ми изпъква любимият Станке с неговата екипировка. Беше стегнат като ловец, с ловджийска пушка и зелена шапка. К. Митев, ПБ, 208. Туризмът беше още в зачатъчно състояние — по планините нямаше нито сигурни пътища, нито хижи, нито пък имахме възможност за небходимата екипировка. К. Константинов, ППГ, 186. Натовариха [изследователите] палатките, оръжието, припасите и екипировката върху сала и потеглиха от брега. П. Бобев, К, 6. Бойна екипировка.

— Рус. экипировка.

Списък на думите по буква