ЕКЛЕЗИА̀РХ

ЕКЛЕЗИА̀РХ, мн. ‑си, м. Църк. Глава на източна църква.

— От гр. έκκληζιαρχής през фр. ecclésiarque. — Друга форма: еклесиа̀рх.

Списък на думите по буква